We wszystkich recenzjach i testach wymagających użycia sieci internetowej wykorzystany został sprzęt dostarczony przez FRITZ! Urządzenia są również używane w codziennej pracy redakcji! Serdecznie dziękujemy producentowi FRITZ!