Wszystkie recenzje i testy wymagające użycia sieci internetowej korzystają ze sprzętu dostarczonego przez AVM! Urządzenia są również wykorzystywane w codziennej pracy redakcji! Serdecznie dziękujemy producentowi AVM!